Mat & miljö

Dina 2000 kvadratmeter

I Sverige använder vi det dubbla men det är faktiskt så att 2 000 kvadratmeter vad varje person i världen har till sitt förfogande om vi delar upp odlingsbar mark i på jorden mellan alla människor på vår jord.