Mat & miljö

Östersjövänlig mat

Vårt jordburk är den absolut största anledning till den övergödning vi ser i Östersjön. Det är hela 50% av problemet. Specialisering inom jordbruket är ett hot mot Östersjön. Det framtagna koncepter ”Östersjövänlig mat” används av både privata och profesionella kök men också för dig som […]

Mat & miljö

Dina 2000 kvadratmeter

I Sverige använder vi det dubbla men det är faktiskt så att 2 000 kvadratmeter vad varje person i världen har till sitt förfogande om vi delar upp odlingsbar mark i på jorden mellan alla människor på vår jord.