Östersjövänlig mat

Vårt jordburk är den absolut största anledning till den övergödning vi ser i Östersjön. Det är hela 50% av problemet. Specialisering inom jordbruket är ett hot mot Östersjön.

Det framtagna koncepter ”Östersjövänlig mat” används av både privata och profesionella kök men också för dig som konsument och privatperson, som med dina aktiva val inom mat kan bidra till att Östersjön mår bättre.