Ekologisk produktion – ekologisk odling och djurhållning

Grundsynen för ekologisk produktion är ekologisk odling, ekologisk djurhållning och vattenbruk. Även bearbetning och förädling av livsmedel, foder och jäst ingår. Ekologisk produktion handlar med andra ord om producering av livsmedel på ett hållbart och långsikt sätt, ända från när produkterna som frö sätts i jorden tills de står på bordet som mat. För att få fram ekologiska produkter krävs naturresurser som jord, vatten, energi och de ska användas på ett sätt som är så miljövänligt det går. Det är även viktigt att den ekologiska produktionen stöttar den biologiska mångfalden, och även värnar om att djuren mår bra.

Mål för ekologiska produkter

Om du vill producera ekologiska produkter är det viktigt att skydda klimatet, miljön och se till att markens bördighet bevaras på lång sikt. Det är även viktigt att minska på skadliga ämnen som finns i naturen och att djurvälfärden håller hög standard. Välj korta distributionskedjor, helst närodlade produkter eller de produkter som finns inom EU:s medlemsländer. Du bör även främja en ekologisk växtförädling och allt annat som är lönsamt för ekologisk odling.

Ekologiska odlade grönsaker

Det finns tre olika saker som kännetecknar ekologisk produktion och det är:
• Hanteringen av ogräs och skadegörare.
• Det är viktigt att växter får tillräckligt med näring.
• Djuren ska ha rätt utfodring och de måste skötas korrekt.

När du odlar ekologiskt är det bara litet antal växtskyddsmedel som får användas mot sjukdomar, ogräs och skadedjur. De flesta som odlar ekologiska produkter använder därför ofta förebyggande metoder, som exempelvis att odla växtsorter som är tåliga mot angrepp. Tyvärr kan det hända i ekologisk odling att en växt som odlats i flera år i följd riskerar att få ökande skadegörare och ogräs om dessa trivs i växten. Det är därför viktigt att det ogräs som förökar sig rensas bort för hand eller med hjälp av maskiner. Var gärna noga med att växla mellan olika växter år från år för att slippa angrepp.

Djurens roll

En ekologisk djurhållning strävar alltid efter att djuren ska må bra och att de ska kunna ha sitt naturliga beteende. Hönsen ska få gå fritt och inte hållas i bur, och nötkreatur som till exempel kor ska vara lösgående. Detta gäller givetvis även grisar och alla djur ska få grovfoder. Om du är djurhållare med ekologiska produkter får läkemedel i förebyggande syfte bara användas om det verkligen behövs. Det är därför viktigt att djuren har en bra hälsa och för att undvika hälsoproblem bör du välja djur av lämpliga raser och med bra gener.

När det gäller djurhållning bör du använda metoder som motverkar smittspridning och som djurhållare med ekologisk produktion måste du även ha dokumenterade kunskaper om djurhälsa och djurskydd. Djuren ska helst äta foder från den egna gården och den stallgödsel som blir ska användas för näring till din egen åkermark. En ekologisk gård med djurhållning fungerar ungefär som ett kretslopp, där gårdens tillgångar används effektivt. Har du en gård med endast växtodling fungerar det på ett liknade sätt, du bör helst samarbeta med djurhållare som finns i närheten och använda växtnäring och biogödsel.