Mat & miljö

Så här kan du minska matsvinnet

Matsvinn är ett av våra största problem i västvärlden och det påverkar miljön i stor utsträckning. Att producera mat kräver mycket vatten, det sprider gifter, leder till övergödning samt att mark och sjöar försuras. Mat [...]
Mat & miljö

Dina 2000 kvadratmeter

I Sverige använder vi i genomsnitt dubbelt så mycket odlingsbar mark som den globala genomsnittsmängden per person. Om vi delade upp all odlingsbar mark på jorden lika mellan alla människor, skulle varje person ha ungefär [...]
Frukt och grönt
Mat & miljö

Hur många kalorier bränner man per dag & Vikten av ekologisk mat

Att förstå hur många kalorier man bränner per dag är avgörande för att upprätthålla en hälsosam livsstil och nå sina personliga hälso- och fitnessmål. Den dagliga kaloriförbränningen påverkas av en rad faktorer, inklusive basalmetabolism, fysisk aktivitet och kroppssammansättning. När vi kopplar detta till valet av […]

Mat & miljö

Behöver fåglar bli matade för att klara vintern?

Vintern kan vara en svår tid för många fågelarter. När temperaturen sjunker och snön lägger sig som ett tjockt täcke över marken, minskar tillgången på naturlig föda markant. Det här väcker frågan: Behöver fåglar bli matade för att klara av vintern? Vidare kan du läsa […]