Dina 2000 kvadratmeter

2 000 kvadratmeter är så mycket varje människa har till sitt förfogande om vi delar all odlingsbar mark i världen mellan jordens alla människor. Men i Sverige använder vi i genomsnitt 4 000 kvadratmeter per person och år för vår matkonsumtion. I ”Dina 2 000 kvadratmeter”, vår pedagogiska skolträdgård, odlar vi allt en människa behöver äta under ett år för att visa att det går att leva gott på vad denna yta ger.

Dina 2 000 kvadratmeter är öppen för alla som vill se hur vår matkonsumtion kan bidra till att rädda Östersjön. Målet är att sprida kunskap om vilka förutsättningar vi har för att producera och konsumera livsmedel på ett hållbart sätt. Vi kallar odlingen för pedagogisk skolträdgård eftersom vi arbetar mot skolor och förskolor. Men vi arbetar också med att etablera odlingen som ett besöksmål, såväl för enskilda personer som för grupper. Under året arrangerar vi massor av roliga, spännande och intressanta aktiviteter i trädgården. Läs mer om aktiviteterna i kalendariet.

Visningsträdgården, som ligger i trädgårdsparken i Ytterjärna, drivs av trädgårdsmästare Ida-Johanna Carlander (bilden). Du når Ida-Johanna via mailadressen idajohanna@beras.se.

Passa också på att gilla projektet på Facebook. Du hittar det på www.facebook.com/Dina2000kvadratmeter.