Film: Östersjöns övergödning

I samarbete med Anikon har vi producerat en film om problemen – och lösningarna – för Östersjön. Filmen är tänkt som en information och inspiration för lärare, elever och alla som är, eller kan bli, intresserade av Östersjön och vår miljö.

Vad tycker du? Ge oss gärna feedback!