BERAS Implementation

Jordbruk för en hållbar framtid
Östersjön lider av övergödning som till stor del beror på det specialiserade jordbrukets utsläpp av växtnäringsämnen. Men det finns en lösning som stödjer en förändring av jordbruket. Den bygger på omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk (ERA, Ecological Regenerating Agriculture).

BERAS Implementation (Baltic Ecological Regenerating Agriculture and Society) arbetar för att etablera ekologiskt och hållbart jordbruk (ERA-gårdar) i alla länder runt Östersjön, inkludera hela livsmedelskedjan i s.k. Sustainable Food Societies och öka medvetandet kring vår matkonsumtion genom konceptet Östersjövänlig mat (Diet for a Clean Baltic).

BERAS Implementation har 24 samarbetspartners från 9 länder och 35 associerade organisationer med representanter även från Ryssland och Norge. Projektet är delfinansierat av EU.

Läs allt om BERAS Implementation på www.beras.eu