Sustainable Food Society

Gårdar, trädgårdar, förädlare, distributörer, affärer, restauranger, skolor, forskning, kultur och turism. Tillsammans utgör ett 70-tal verksamheter Södertälje Sustainable Food Society. Ett Sustainable Food Society innebär att flera aktörer inom livsmedelskedjan bidrar till att livsmedelsproduktionen från jord till bord sker inom ett lokalt/regionalt område. Detta bidrar till en ökad efterfrågan av närproducerade livsmedel och stimulans av den lokala ekonomin.

Band annat arbetar man för:

  • Ett lantbruk baserat på gårdens egna resurser
  • Att skydda och utveckla den biologiska mångfalden
  • Att verka för lokal matförsörjning och landsbygdsutveckling

I fokus för ett Sustainable Food Society står gården, lantbruket – ett lantbruk som bedrivs som ett ekologiskt kretslopp (kallas ERA, Ecological Regenerating Agriculture). Enkelt uttryckt kan man säga att ERA-gården är en ekologisk gård med ett extra kretsloppstänk. Ambitionen är att gården ska vara självförsörjande på gödsel och foder. Läs mer om ERA-jordbruk här.

Runt en eller flera ”ERA-gårdar” i en region ansluter sig producenter, återförsäljare, restauranger etc. Dessa samarbetar på olika sätt, knyter till sig fler aktörer och sätter ”bollen i rullning”, vartefter fler ansluter sig och bidrar till att skapa en lokal marknad för matproduktionen.

De verksamheter som utgör Södertälje Sustainable Food Society kan du läsa mer om under ”Goda Exempel”.