Skilleby vandringsled

– för jorden, maten, havet och klimatet

Skilleby Vandringsled och Nibbleslingan ger informativa kunskapsvandringar på två olika ekologiska kretsloppsgårdar i ett område där forskning pågår om hållbara jordbruksmetoder och mat. Runt gårdarna Skilleby och Nibble utanför Järna har forskning bedrivits om hur jorden kan brukas på ett hållbart sätt i nära 50 år.  Målet med projektet Skilleby Vandringsled är att berätta för fler människor från olika målgrupper om vad vi kommit fram till och göra informationen tillgänglig för besökare. Vi vill inspirera och ge tips, med levande exempel på plats, om hur maten kan produceras och vi människor kan leva för att behålla mångfalden i vår natur, utan att övergöda Östersjön eller påverka ekosystem över hela jorden. Intresset för mat och miljö är stort idag och här har kretsloppsjordbruket mycket att tillföra debatten eftersom det också motverkar den globala uppvärmningen. Vi har genomfört studier om matvanors inverkan på jorden, havet och klimatet där vi kan visa på en hållbar matkasse för konsumenten. På Skilleby gård finns studier på hur matens kvalité påverkas av odlingsmetoder. Den ekologiska kretsloppsmaten är fylld av smak och näring.

Projektet har genomfört guidade turer anpassade efter olika kunskapsnivåer och åldrar under hela projektperioden. I projektet har vi tagit fram olika material om jordbruket och miljön och jordbukets historia; ett informationshäfte, broschyrer, lärarhandledning, en PowerPoint-presentation och informationstexter för skyltar på kunskapsvandringarna. På vandringarna kan besökaren ta del av forskningsresultat satta i sammanhanget jordbruket och miljön. Vid Skilleby gård ger vandringen en historisk inblick i landskapet och människans bruk av jorden. Där finns en mätstation för växtnäringsläckage och laboratorium för matens kvalité. På slingan vid Nibble gård tar vi upp resursfrågan och förutom de stora informativa träskyltarna finns en broschyr och slinga anpassad för 11 år och uppåt som är riktad till alla som inte är insatta i ämnet. Broschyren, lärarhandledningen, är framtagen för skolklasser och berättar på ett mer lättförståeligt sätt om de första bosättarna i området och vikingarnas jordbruksmetoder; om vad som hände under de sista 150 åren och vad det förändrade bruket av jorden har fått för konsekvenser för landskapet, människorna och Östersjön. Vi tar upp skillnader på ett så kallat konventionellt jordbruk och ett ekologiskt kretsloppsjordbruk samt berättar om projektet ”Dina 2000 kvadratmeter” – om hur jordbruksmarken ska räcka för alla på planeten. Berättelsen heter ”Två hjältar och tre revolutioner”. Lärarhandledningen finns i ett häfte att ladda ner och som broschyr vid första skylten på Nibbleslingan.

Om du vill veta mer är du välkommen att höra av dig till BERAS sekretariat 08- 55157799 eller 070-3107327 för en guidning för en grupp om minst tio personer. Nibbleslingan är anpassad för personer med funktionshinder och båda kunskapsvandringarna kan användas året runt även utan guidning – välkommen!