Öppen Gård

Målet med vårt projektet ”Öppen Gård” är att öppna upp den ekologiska kretsloppsgården för människor och sprida kunskaper, inspiration och medvetenhet. Genom att visa upp gården kan vi förmedla förståelse för jorden, maten, djuren och hur allt hänger ihop och påverkar såväl oss människor som Östersjön. Här finns tydliga synergier med de andra delprojekten, framför allt ”Dina 2000 kvadratmeter” (den pedagogiska skolträdgården är en gård i miniformat – gården själv är fullskala) och ”Östersjövänlig mat”.

Den 1 september 2012 hölls en första ”Öppen Gård” på Nibble Gård. Nibble är en ekologisk kretsloppsgård som tillsammans med den egna handelsträdgården, bageriet, mejeriet, sågen och gymnasieutbildningen bildar en enhet genom samarbete. Det gör gården spännande att ta del av. Eventet lockade cirka 500 besökare trots uruselt väder och gav en indikation om att det finns ett stort intresse kring gården.

Planer har funnits på att utveckla Nibbles ”Öppen Gård” under hösten 2013, men då en tragisk brand drabbade gården i mars 2013 är planerna för tillfället lagda på is. För mer information om Nibble Gård och den tragedi som drabbat lantbrukarna, se www.nyanibblegard.se