Kalendarium

Vi arrangerar, och deltar i, massor av events och aktiviteter där vi framhåller det ekologiska kretsloppsjordbruket, Östersjövänlig mat och – förstås – Södertälje Sustainable Food Society.

Under 2014 är merparten av våra aktiviteter koncentrerade till trädgården Dina 2000 kvadratmeter. Programmet för Dina 2000 kvadratmeter kan du ladda ner här!

Nedan listar vi även löpande våra andra aktiviteter.

Tematiska fältvandringar 2014

Jorden och maten, onsdagen 21 maj kl 18.00

Jorden och havet, onsdagen den 25 juni kl. 18.00

Jorden och klimatet, onsdagen den 16 juli kl. 18.00

Jorden och odlingshistorien, onsdagen den 6 augusti kl. 18.00

Rundvandringarna pågår i ca 2 timmar med presentation av hur ekologiskt kretsloppsjordbruk genomförs i praktiken, pågående forskning och fältförsök, aktuella resultat samt BERAS-projektet. Vandringarna startar vid BERAS- sekretariatet (Kulturcentrum, Ytterjärna) och avslutas med samtal på samma plats.

På Nibble gård finns nyanlagda försök med olika former av gödsling, biokol och användning av BD preparat. Nära gården finns också möjlighet att besöka Dina 2000 kvadratmeter. På Skilleby försöksgård finns våtmark och långliggande försök. Försöken är unika då de bygger på undersökningar som pågått sedan 1958 och visar hur vi bör bruka jorden i framtiden med hänsyn till jordens långsiktiga bördighet, produktionsförmåga och konsekvenser för såväl mat, klimat och miljö. Ett stenkast därifrån, på Skillebyholm, finns också vårt laboratorium för bio-kristallisation vars verksamhet visas.

Vi står inför ett vägval där vi genom rätt val av brukningsmetoder och val av livsmedel kraftfullt kan minska belastningen på miljö och klimat samt säkra en hög kvalitet på vår dagliga näring.

Alla intresserade, odlare, konsumenter och kollegor önskas varmt välkomna!

Artur Granstedt och medarbetare på BERAS-sekreteriatet

Kontakt: info@beras.eu
Webb: www.beras.eu och www.foodsociety.se
För mer information: 08-551 577 99

Ett kompendium med figurer och texter på temat Jorden, Havet, Maten och Klimatet och boken Morgondagens jordbruk kan beställas från sekretariatet. Fältvandringarna är kostnadsfria, men bidrag till verksamheten mottages gärna. För minimum 300 kr per år blir man medlem i vänkretsen och får återkommande brev som beskriver arbetet vid institutet och BERAS-projektet. Inbetalning sker till PG 13 01 05-0 med angivande av namn och adress (samt ev. e-post) och vad inbetalningen avser.