Ekologiskt skogsbruk

Under 2012 genomfördes i projektet ett omfattande arbete med en omläggning av Nibble Gårds skogsfastigheter till ett skogsbruk enligt principerna för CTNF (Close To Nature Forestry), i detta fall den s.k. Lübeckmodellen samt att anlägga en vandringsslinga i skogen för att se hut det ekologiska skogsbruket – till skillnad från dagens rådande kalhyggesskogsbruk – kan ta tillvara på naturens förutsättningar och den biologiska mångfalden och fortfarande vara en god ekonomisk affär.

För mer information kring ekologiskt skogsbruk, kontakta Mikael Karlsson på Silvaskog, mikael@silvaskog.se.