Ekoleden

Ekoleden är en vandringsled som har byggts upp under 2012. Syftet med Ekoleden är att visa upp ett flertal av de goda initiativ som finns runtom i Ytterjärna och Skilleby längs Östersjöns kustområde. Ekoleden är öppen för alla, och det finns också möjlighet att gå guidade turer längs leden.

Besökarna kan uppleva en mångfald av naturtyper, ekologiska kretsloppsgårdar, trädgårdar, skolor och utbildningsverksamheter, skogar, ett antroposofiskt sjukhus och vårdcentral samt Kulturcentrum Järna. Under en rundvandring passerar besökaren även flera ställen där man kan fika och köpa ekologiska livsmedel.

Ekoleden består av flera sträckningar. Den kortaste är 2 km medan den längsta är ca 13 km.

Läs mer om Ekoleden på www.jarnaekoleden.se

Ekoleden är ett Ett BERAS-projekt i samarbete med Vidarstiftelsen, Kulturcentrum Järna, Nibble Stiftelse, Skillebyholm, Skilleby, Agape Stiftelsen, Föreningen Ytterjärna Nätverket, ”Södertälje Sustainable Food Society” och Södertälje Kommun m.fl.