Samarbetspartner

Projektet ”Södertälje Sustainable Food Society” genomförs med finansiellt stöd av LEADER Södertälje Landsbygd, Stockholms läns Landsting och Vidarstiftelsen.

Projektet har många aktiva samarbetspartner. Bland dessa märks framför allt BERAS Implementation, Södertälje kommuns Kostenhet och Saltå Kvarn.