Om oss

Foodsociety.se drivs av projektet ”Södertälje Sustainable Food Society”. Vi arbetar med att etablera just det vi kallar Södertälje Sustainable Food Society, ett stort antal aktörer inom livsmedelsbranschen som vill bidra till att rädda Östersjön (läs mer om Östersjöns övergödning här).

Södertälje Sustainable Food Society är ett kluster av lantbrukare, förädlare, distributörer, restauranger, offentliga kök, turisminitiativ, organisationer och andra som tror att en satsning på hållbar produktion och utveckling av lokala samarbeten genom hela livsmedelskedjan kan rädda både Östersjön och minska klimatpåverkan.

Vårt projekt kommer ur ett annat projekt; BERAS Implementation. BERAS Implementation (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society) arbetar för att etablera ekologiskt och hållbart jordbruk (ERA-gårdar) i alla länder runt Östersjön, inkludera hela livsmedelskedjan i Sustainable Food Societies  och öka medvetandet kring vår matkonsumtion genom konceptet Östersjövänlig mat (Diet for a Clean Baltic). Här kan du läsa mer om BERAS-projektet.

Konceptet Östersjövänlig mat är förstås viktigt för oss när vi arbetar med att stimulera en hållbar livsmedelsproduktion. Här kan du läsa mer om Östersjövänlig mat.