UPPMÄLBY GÅRD

Uppmälby är ett levande biodynamiskt småbruk med totalt 10 hektar. Av detta är ungefär 6 hektar en jordbruksväxtföljd med spannmål och vall, 1 hektar växtföljd för grönsaker, 2 hektar bete och resten örtagård, växthus och tomt. Djurhållningen består av 25 tackor, höns och andra fjäderfän. Kretsloppet är konsekvent genomfört i fyrtio år och grönsaksodlingen motsvarar den mängd gödsel som lantbruket kan avstå utan att utarmas. Produkterna säljs efter beställning och körs ut direkt till konsument.