SÖRBRO

Sörbro är en mångsidig ekologisk gård. Vi har ca 120 mjölkgetter, 15-tal stutar och 43 ha åker där vi odlar foder till djuren, grönsaker och brödsäd. I vårt gårdsmejeri gör vi fina ostar av egen getmjölk. Ostarna säljs på olika ställen i trakten och i vår lilla gårdsbutik. I butiken finns det även hemodlade grönsaker ur vår köksträdgård och köttet från egna djur. På åkrarna jobbar vi med gröngödsling och fånggrödor för att reducera dieselförbrukning och näringsläckage. Välkomna till gården!