SKILLEBY – SKÄVE – YTTERENEBY

Dessa tre biodynamiska gårdar drivs gemensamt enligt principerna för ekologiskt kretsloppsjordbruk (Ecological Recycling Agriculture, ERA) med självförsörjning av både foder och gödsel. Brukaren Holger Van Der Woude driver samtliga tre gårdar som en enhet. Jordbruket omfattar totalt 280 ha åker, drygt 50 mjölkkor finns på Yttereneby tillsammans med ungdjur och kalvar. På Skäve finns 110 stutar som föds upp till slakt. Mjölken säljs till ARLA ekomjölk och Järna Mejeri. Djuren slaktas på Närke slakteri. Produktionen av
brödsäd går till Saltå kvarn och bageri. Jordbruket försörjer dessutom två trädgårdsföretag med stallgödsel som därmed utgör delar av det ekologiska kretsloppet (ERA-trädgårdar). På den ursprungliga, mindre gården Skilleby finns långliggande försök sedan1991. Där studeras hur olika former och mängder av stallgödsel och en valldominerad växtföljd långsiktigt påverkar markens bördighet, skördarnas storlek och kvalitet. På Skilleby har också anlagts dammar som bidrar till minskade växtnäringsförluster samt mätningsutrustning för växtnäringsförluster. En vandringsslinga med skyltar som beskriver försöken finns, vilka uppdateras inför återkommande guidade turer. För besök kontakta Biodynamiska Forskningsinstitutet sbfi@jdb.se (www.jdb.se/sbfi). Försöksresultaten är kopplade till jordbrukets näringsläckage, klimatfrågorna och markens långsiktiga bördighet.