ONSBERGA

Gården som drivs ekologiskt har nyligen utökat och omfattar numera 100 ha åkermark, 25 ha bete samt skog. På gården finns flera djurslag: 25 dikor, 150 slaktsvin samt 55 tackor. I gårdsbutiken säljs kött och chark från egen uppfödning.
”Vi vill att vår gård ska vara en mötesplats för mat-, natur- och kulturintresse. Vi vill utveckla diversitet genom den verksamhet vi bedriver med ett lantbruk som baseras på hög självförsörjning på foder och gödsel.”