NIBBLE GÅRD

Nibble Gård är en av nyckelgårdarna i projektet BERAS Implementation, och den drivs enligt ERA-princper.

I mars 2013 drabbades gården dock av en tragisk brand. Ladugården och stallet, liksom mejeriet brann ner till grunden och ett 70-tal kor brann inne. Inga människor skadades. Mitt i denna tragiska händelse finns dock några ljusglimtar. Ett 15-tal ungkor klarade sig, liksom gårdens hästar och får.  Nibble Gård är, och har alltid varit, ett nav och en knutpunkt i Ytterjärna. Med gården, bönderna som alltid visar öppenhet och gästfrihet, mejeriet, bageriet och naturbruksgymnasiet berör Nibble Gård mångas liv. Dessa faktorer, tillsammans med det äkta och genuina intresset för att bedriva jordbruk enligt ekologiska kretsloppsprinciper, har gjort Nibble Gård till en fantastisk inspiration och ett föredöme för gårdar inte bara i Sverige, utan runtom i världen.

På Nibble Gård ligger också Nibble Naturbruksgymnasium där eleverna lär sig hur ett ekologiskt välanpassat jordbruk fungerar.