ELGHAMMAR GÅRD

Elghammar gård ligger i Tystberga, Sörmland, nära Östersjön. Arealen är 181 ha, varav 159 ha åker och 22 ha bete. På gården finns 65 mjölkkor i lösdrift med mjölkrobot. Jakob och Madelene har påbörjat en omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk inom projektet BERAS Implementation.

”Vi vill producera livsmedel på ett skonsamt, miljövänligt och hållbart sätt. Vi vill också dela med oss av vår kunskap och inspirera andra till ett hållbart lantbruk. Det är därför självklart för oss att bli en ERA-omläggningsgård.”