DAVIDSTA GÅRD

Gård med ca 500 ha åker, varav 150 ha permanent bete. Här finns en omfattande köttproduktion samt odling av brödsäd till Saltå kvarn. Gården har ca 120 dikor och ca 100 kalvar per år föds upp till slakt. På gården finns också en fårbesättning på 25 tackor som ger ca 60 lamm per år. Merparten av nötköttet säljs till företaget Scan. Lammen och några nöt går till det lokala slakteriet. Gården har genomgått en stegvis omläggning till ekologisk kretsloppsgård med en balanserad djurhållning motsvarande den egna foderproduktionen och därmed låga överskott av växtnäring, dokumenterat i föregående BERAS-projekt.