Goda Exempel

På den här hemsidan fokuserar vi på dem som utgör Södertälje Sustainable Food Society; det kluster av gårdar, producenter, storkök och andra som vill förändra det sätt som maten produceras på och det sätt som vi konsumerar den på.

Vi tycker att alla som vill bidra i detta arbete är goda exempel på hur man kan bidra till att göra världen lite bättre. Därför vill vi framhäva dem här. Och vi vill bli fler!

Människorna bakom alla de goda exempel du kan läsa om här arbetar för att göra maten mer Östersjövänlig (läs mer om Östersjövänlig mat här). De gör det på olika sätt; genom sin produktion, sin kunskap eller genom att vara en attraktiv plats för besökare att ta del av.

Använd dig av dessa personer och verksamheter. Besök dem, fråga om deras produkter, rekommendera dem till andra! Ju fler som får upp ögonen för hur maten vi äter påverkar Östersjön, desto starkare kan Södertälje Sustainable Food Society bli!

Här nedan kan du bläddra i listan eller söka fram precis den verksamhet du letar efter.

Goda exempel

 • DAVIDSTA GÅRD

  Gård med ca 500 ha åker, varav 150 ha permanent bete. Här finns en omfattande köttproduktion samt odling av brödsäd till Saltå kvarn. Gården har ca 120 dikor och ca 100 kalvar per år föds upp till slakt. På gården finns också en fårbesättning på 25 tackor som ger ca 60 lamm per år. Merparten av nötköttet säljs till företaget Scan. Lammen och några nöt går till det lokala slakteriet. Gården har genomgått en stegvis omläggning till ekologisk kretsloppsgård med en balanserad djurhållning motsvarande den egna foderproduktionen och därmed låga överskott av växtnäring, dokumenterat i föregående BERAS-projekt.

  Se Karta
 • ELGHAMMAR GÅRD

  Elghammar gård ligger i Tystberga, Sörmland, nära Östersjön. Arealen är 181 ha, varav 159 ha åker och 22 ha bete. På gården finns 65 mjölkkor i lösdrift med mjölkrobot. Jakob och Madelene har påbörjat en omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk inom projektet BERAS Implementation.

  ”Vi vill producera livsmedel på ett skonsamt, miljövänligt och hållbart sätt. Vi vill också dela med oss av vår kunskap och inspirera andra till ett hållbart lantbruk. Det är därför självklart för oss att bli en ERA-omläggningsgård.”

  Se Karta
 • MOLSTABERGS SÄTERI

  På Molstabergs säteri finns runt 500 tackor och ca 10 avelsbaggar. Våra djur går på gårdens egna ekologiska beten från maj till senhösten. De äter gårdens grovfoder i form av ensilage som vi kompletterar med ekologiskt kraftfoder. Gårdsbutiken säljer gårdens egna lamm och fårprodukter. Allt är egen ekologisk uppfödning. Egna fantastiska lammkorvar. Från grannarna – getost, biodynamiska grönsaker & kryddor, sylt, honung, rapsolja. Creperie och kaffe. Välkommen!

  Se Karta
 • NIBBLE GÅRD

  Nibble Gård är en av nyckelgårdarna i projektet BERAS Implementation, och den drivs enligt ERA-princper.

  I mars 2013 drabbades gården dock av en tragisk brand. Ladugården och stallet, liksom mejeriet brann ner till grunden och ett 70-tal kor brann inne. Inga människor skadades. Mitt i denna tragiska händelse finns dock några ljusglimtar. Ett 15-tal ungkor klarade sig, liksom gårdens hästar och får.  Nibble Gård är, och har alltid varit, ett nav och en knutpunkt i Ytterjärna. Med gården, bönderna som alltid visar öppenhet och gästfrihet, mejeriet, bageriet och naturbruksgymnasiet berör Nibble Gård mångas liv. Dessa faktorer, tillsammans med det äkta och genuina intresset för att bedriva jordbruk enligt ekologiska kretsloppsprinciper, har gjort Nibble Gård till en fantastisk inspiration och ett föredöme för gårdar inte bara i Sverige, utan runtom i världen.

  På Nibble Gård ligger också Nibble Naturbruksgymnasium där eleverna lär sig hur ett ekologiskt välanpassat jordbruk fungerar.

  Se Karta
 • SILVASKOG – i skogarna på NIBBLE GÅRD

  Ekologiskt skogsbruk – en bra affär.
  Idag bedrivs skogsbruk på många håll som plantager, man hugger ner urskog och ersätter med plantage – så även i Sverige. Detta vill vi ändra på. ”Skogarna har växt fram i årmiljoner, formats av naturen, i landskapet. Silvaskog AB arbetar med rådgivning med utgångspunkt i detta – hur man bedriver ett hållbart, ekologiskt och lönsamt skogsbruk — i samklang med naturen.” Välkomna till vår natursköna promenadslinga på Nibble gård, genom skog, över berg och ängar, längs Östersjön.

  Se Karta
 • NORRA STENE

  Norra Stene ligger vackert vid sjön Sillen i Vårdinge socken. Gården kom i släktens ägo 1909 och hade då ett femtontal mjölkkor, några får, getter, kaniner och ca 150 höns samt draghästarna Sonja och Dolly. Gården brukas ekologiskt sedan 1982. Nu finns ett femiotal tackor som får ca 100 lamm och vi odlar spannmål, vallfoder till djuren, raps, frukt, bär och örtkryddor. I Norra Stene Skafferis kök tappas kallpressad rapsolja på flaskor, lagas marmelader, chutney och andra läckerheter med goda och spännande smaksättningar.

  Se Karta
 • ONSBERGA

  Gården som drivs ekologiskt har nyligen utökat och omfattar numera 100 ha åkermark, 25 ha bete samt skog. På gården finns flera djurslag: 25 dikor, 150 slaktsvin samt 55 tackor. I gårdsbutiken säljs kött och chark från egen uppfödning.
  ”Vi vill att vår gård ska vara en mötesplats för mat-, natur- och kulturintresse. Vi vill utveckla diversitet genom den verksamhet vi bedriver med ett lantbruk som baseras på hög självförsörjning på foder och gödsel.”

  Se Karta
 • SKILLEBY – SKÄVE – YTTERENEBY

  Dessa tre biodynamiska gårdar drivs gemensamt enligt principerna för ekologiskt kretsloppsjordbruk (Ecological Recycling Agriculture, ERA) med självförsörjning av både foder och gödsel. Brukaren Holger Van Der Woude driver samtliga tre gårdar som en enhet. Jordbruket omfattar totalt 280 ha åker, drygt 50 mjölkkor finns på Yttereneby tillsammans med ungdjur och kalvar. På Skäve finns 110 stutar som föds upp till slakt. Mjölken säljs till ARLA ekomjölk och Järna Mejeri. Djuren slaktas på Närke slakteri. Produktionen av
  brödsäd går till Saltå kvarn och bageri. Jordbruket försörjer dessutom två trädgårdsföretag med stallgödsel som därmed utgör delar av det ekologiska kretsloppet (ERA-trädgårdar). På den ursprungliga, mindre gården Skilleby finns långliggande försök sedan1991. Där studeras hur olika former och mängder av stallgödsel och en valldominerad växtföljd långsiktigt påverkar markens bördighet, skördarnas storlek och kvalitet. På Skilleby har också anlagts dammar som bidrar till minskade växtnäringsförluster samt mätningsutrustning för växtnäringsförluster. En vandringsslinga med skyltar som beskriver försöken finns, vilka uppdateras inför återkommande guidade turer. För besök kontakta Biodynamiska Forskningsinstitutet sbfi@jdb.se (www.jdb.se/sbfi). Försöksresultaten är kopplade till jordbrukets näringsläckage, klimatfrågorna och markens långsiktiga bördighet.

  Se Karta
 • SÖRBRO

  Sörbro är en mångsidig ekologisk gård. Vi har ca 120 mjölkgetter, 15-tal stutar och 43 ha åker där vi odlar foder till djuren, grönsaker och brödsäd. I vårt gårdsmejeri gör vi fina ostar av egen getmjölk. Ostarna säljs på olika ställen i trakten och i vår lilla gårdsbutik. I butiken finns det även hemodlade grönsaker ur vår köksträdgård och köttet från egna djur. På åkrarna jobbar vi med gröngödsling och fånggrödor för att reducera dieselförbrukning och näringsläckage. Välkomna till gården!

  Se Karta
 • UPPMÄLBY GÅRD

  Uppmälby är ett levande biodynamiskt småbruk med totalt 10 hektar. Av detta är ungefär 6 hektar en jordbruksväxtföljd med spannmål och vall, 1 hektar växtföljd för grönsaker, 2 hektar bete och resten örtagård, växthus och tomt. Djurhållningen består av 25 tackor, höns och andra fjäderfän. Kretsloppet är konsekvent genomfört i fyrtio år och grönsaksodlingen motsvarar den mängd gödsel som lantbruket kan avstå utan att utarmas. Produkterna säljs efter beställning och körs ut direkt till konsument.

  Se Karta
 • NIBBLE HANDELSTRÄDGÅRD

  Nibble Trädgård är en biodynamisk handelsträdgård. Vi odlar grönsaker, örter och plantor i växthus och på friland till försäljning i den egna butiken. Vi säljer även ett brett sortiment biodynamiska och ekologiska matvaror. Här finns blommor till självplock samt perenner och krukor. Välkomna!

  Se Karta
 • SKILLEBY TRÄDGÅRD

  Här odlas biodynamiska grönsaker, bär och frukt i växthus och på fält. Markerna betas av får och fjäderfän. Säljer till storkök, restauranger och butiker i Järna-trakten. Kontakta oss vid intresse av praktikantutbildning, leverans, studiebesök och rum.

  Se Karta
 • SKILLEBYHOLM TRÄDGÅRD

  Skillebyholm är en mötesplats och ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling. Vi erbjuder trädgårdsmästarutbildningar på hel- och deltid. Våra trädgårdar odlar biodynamiska och ekologiska grönsaker, örter och blommor som bl.a. säljs i vår gårdsbutik. Restaurangens luncher tillagas i enlighet med Diet for a Clean Baltic.

  Se Karta
 • SKÄVE TRÄDGÅRD

  I Norrbyvälles trädgårdsverksamhet på Skäve odlas i en socialterapeutisk kontext biodynamiska grönsaker, blommor, örter, bär och frukter – till glädje och nytta för många sammanhang i närområdet!

  Se Karta
 • DINA 2000 KVADRATMETER

  2000 kvadratmeter odlingsyta räcker till en människa att livnära sig gott – detta motsvarar också medeltalet av jordens samlade åkeryta per person. Här visar vi en positiv vision av hur din åkerbit skulle kunna se ut och bjuder på tips till alla som funderar på att ge sin egen bit åker i världen lite omtanke.

  Se Karta